Visie2019-08-28T11:34:14+00:00

“To Create, we must first question everything”

Sen’Sequoia ontwerpt zowel interieurs als tuinen en landschappen en combineert met een duidelijke signatuur en filosofie. In onze ontwerpen nemen we altijd de wensen en eisen van de opdrachtgever mee.

Goed luisteren is daarbij essentieel: tijdens gesprekken met de opdrachtgever vergaren we informatie vanuit verschillende perspectieven bekeken. We komen tot een bundel van ideeën, probleemstellingen, wensen en doelen. Door zaken in vraag te stellen komen we tot nieuwe perspectieven. Op die manier ontstaat na inventarisatie van de bestaande situatie én alle wensen en eisen van de opdrachtgever een uniek ontwerp.

Zulk exclusief ontwerp wordt deskundig samengesteld en is niet enkel afgestemd op de gebruiker maar ook op de bestaande ruimte(s) en bijbehorend pand.

“From ideas, form, function and knowledge flows inspired homes and gardens”

Geïnspireerd door de brainstorm-sessie(s) gaat Sen’Sequoia aan de slag met de vormgeving van uw project. De uiteindelijke beleving in de ruimte of van de omgeving staat centraal in het ontwerp. Bestaande lijnen en/of sterke punten van de ruimte en zijn omgeving worden daarbij gerespecteerd en in de verf gezet. Met de modernisten van de 20ste eeuw in het achterhoofd die uitgingen van ‘Form Follows Function’ (vorm volgt functie) kijken wij naar de mogelijkheden.

We gaan hergebruiken, heruitvinden en/of vernieuwen. Zowel grote als kleine ingrepen zijn mogelijk om tot ons doel te komen, steeds rekeninghoudend met het vooropgestelde budget.

“Where enjoying of living starts with creating your own space”

Circulair, dynamisch en multifunctioneel bouwen dragen we hoog in het vaandel en we proberen steeds ‘duurzaamheid’ als 4de dimensie in onze ontwerpen te integreren. We bedoelen daarmee dat we willen inspelen op een maatschappij die razendsnel evolueert door veranderingsgericht te (ver)bouwen, zodat de woningen en kantoren die we ontwerpen binnen enkele decennia ofwel eenvoudig kunnen worden aangepast of waarvan kwaliteitsvolle onderdelen elders kunnen worden hergebruikt.

Hoe langer een ontwerp, uitvoering en/of materialen meegaan en hoe meer flexibel de ruimtes zijn, hoe minder impact ze hebben op het milieu en hoe meer nut ze hebben voor de samenleving. Het bespaart bovendien ook veel kosten: win-win situatie!

Een eerste versie van een ontwerp wordt voorgesteld aan de hand van:

  • Tekeningen met duidelijke circulatie en vormgeving
  • Een moodboard (referentiefoto’s ter illustratie van de beoogde sfeer)

Pas wanneer het ontwerp volledig aan uw eisen voldoet werken wij uw project verder uit:

  • Voor de tuinen en landschappen voorzien we een bodemstaal voor de juiste grondvoorbereiding en plantenkeuzes.
  • De materialen worden bepaald.
  • Definitieve technische plannen (uitvoerings-, electriciteits-, beplantingsplan, …) worden opgemaakt
  • Aanzichten en snedes op schaal worden uitgewerkt
  • De gedetailleerde meetstaat evolueert mee.

“Enjoy, Relax this becomes soon your own space”

Op basis van deze technische plannen kunnen aannemers een gedetailleerde prijsofferte maken.

Je kan zelf op zoek gaan naar leveranciers en uitvoerende partijen maar Sen’Sequoia kan dit traject van A tot Z voor jou begeleiden en opvolgen. We nemen met plezier alle zorgen uit handen en verzorgen een efficiënte organisatie van de werken. Dit biedt de maximale zekerheid over het eindresultaat en afwerkingsniveau van uw project en kan de uitvoeringstermijn inkorten.

Wederzijds vertrouwen en respect zijn cruciaal in het hele proces met de juiste chemie tussen ontwerper en opdrachtgever.

Samen kunnen we elke stijl ons eigen maken: van speelse pastoriestijl tot strak modernistisch.